Overzicht en beschrijving ZAPs (45), gesorteerd op titel
2-4-6 taak Het effect van confirmation bias in inductief redeneren
Meer informatie
Ames room Visuele illusie waarbij afstand en positie anders lijken dan ze zijn
Meer informatie
Attentional blink Verwerken van informatie kost tijd.
Meer informatie
Balanstaak Ontwikkeling van probleem oplossend vermogen
Meer informatie
Big Five Persoonlijkheid ontbonden in vijf factoren
Meer informatie
Brown-Peterson taak De invloed van tijd op het vergeten van informatie
Meer informatie
Cognitieve dissonantie Waar wordt een onplezierige psychologische toestand door veroorzaakt en hoe los je dat op?
Meer informatie
Conceptformatie Het aanleren van concepten
Meer informatie
De Selectieprocedure IQ-test, gebruikt bij selectieprocedures
Meer informatie
Encoding specificity Het belang van de context waarin geleerd wordt
Meer informatie
Gate control theorie Waarom voel je pijn, welke soorten pijn zijn er, en hoe kun je pijn verminderen?
Meer informatie
Genetica Het proces van overerving en meer bepaald de overerving van erfelijke aandoeningen
Meer informatie
Herkennen van emoties Welke emoties zijn gemakkelijker te herkennen dan andere?
Meer informatie
Het beÔnvloedbare geheugen Is jouw geheugen net zo betrouwbaar als het lijkt?
Meer informatie
Impliciet leren Het onbewust aanleren van een complexe regel
Meer informatie
Klassiek conditioneren Conditioneren: een van de meest basale leervormen
Meer informatie
Lexicale decisie De manier waarop ons mentale 'woordenboek' in elkaar zit
Meer informatie
Memory Span De grootte van het korte-termijn geheugen
Meer informatie
Mentaal scannen De mentale verwerking van beelden en afstanden
Meer informatie
Mentale rotatie, drie dimensies Het draaien van een plaatje in je hoofd
Meer informatie
Mentale rotatie, twee dimensies Het draaien van een plaatje in je hoofd
Meer informatie
Misconcepties Het bestaan van misconcepties en hun invloed op probleem oplossen
Meer informatie
Missionarissen en kannibalen Verschillende strategieŽn om een probleem op te lossen
Meer informatie
Morele ontwikkeling Theorie van Kohlberg over stadia in morele ontwikkeling
Meer informatie
Obsessief compulsieve stoornis Hoe het checken van handelingen, bedoeld om zekerheid te krijgen, het vertrouwen in handelingen juist vermindert
Meer informatie
Onthouden en vergeten Verdwijnt er ooit iets uit het geheugen?
Meer informatie
Operation Span Wat past er in ons werkgeheugen?
Meer informatie
Partial report Hoeveel zie je eigenlijk in ťťn oogopslag?
Meer informatie
Ponzo illusie Een visuele illusie: twee lijnen lijken even lang, maar zijn ze het ook?
Meer informatie
Prisoner's dilemma Het verschil tussen je eigen belang en het belang van anderen
Meer informatie
Selectieve aandacht Aandacht is soms selectief. Waarom?
Meer informatie
SeriŽle positie De invloed van positie op onthouden.
Meer informatie
Signaal detectie 1 Het wel of niet opmerken van een signaal
Meer informatie
Signaal detectie 2 De verhoudingen tussen hits, false alarms, misses en correct rejections in grafiekvorm
Meer informatie
Simon effect Invloed van plaats van informatie
Meer informatie
Spatial cueing Visuele aandacht
Meer informatie
Split-brain patient De onafhankelijke werking van de linker- en rechterhersenhelft
Meer informatie
Stereotypen Hoe het komt dat jouw impliciete en expliciete antwoorden van elkaar kunnen verschillen?
Meer informatie
Sternberg search Zoeken in het korte-termijngeheugen
Meer informatie
Stroop effect Het verschil tussen automatische en gecontroleerde processen
Meer informatie
Synaptische transmissie De communicatie tussen zenuwcellen
Meer informatie
Visueel zoeken Zoeken en vinden van informatie, hoe lang doe je daar over
Meer informatie
Wason selectie taak Kun jij logisch redeneren?
Meer informatie
Word superiority Het automatisch herkennen en interpreteren van woorden
Meer informatie
Zinsverificatie Hoe het komt dat eigenschappen van concepten soms moeilijk te identificeren zijn
Meer informatie


©ZAP 2013
Gegenereerd op: 23-dec-2013, 14:21