Het product van het ZAP-project is een verzameling van 45 ZAPs, die goed in te passen zijn in het psychologie-onderwijs. Er zijn precieze voorwaarden opgesteld waaraan ZAPs moeten voldoen. Alle Nederlandse ZAPs zijn op deze website beschikbaar gesteld.

Gedurende de loop van het project werden een aantal stappen doorlopen, waaronder een behoefte-analyse, een domeinanalyse, en een empirische evaluatie van de effectiviteit van ZAPs. Gedetailleerde beschrijvingen van elk onderdeel (werkpakket) zijn opgetekend in 'deliverables', waarin de genomen beslissingen staan gespecificeerd. Afgeronde deliverables die in tekstvorm werden uitgegeven zijn hieronder in hun geheel als PDF-file te downloaden.

Deliverable

Onderwerp

Grootte

 

D1-1

User Requirements - eerste deel

986 KB

D1-2

User Requirements - tweede deel

130 KB

D2-1

Domeinanalyse - eerste deel

175 KB

D2-2

Domeinanalyse - tweede deel

250 KB

D3-1

User Interface specs - eerste deel

466 KB

D3-2

User Interface specs - tweede deel

1670 KB

D4-1

Database design - eerste deel

177 KB

D4-2

Database design - tweede deel

655 KB

D5-1

ZAP specificaties

1294 KB

D5-2

ZAP specificaties, tweede rapport

1955 KB

D7-1

ZAP evaluatie - eerste deel

504 KB

D7-2

ZAP evaluatie - tweede deel

155 KB

D8-1

Externe website (screenshots)

891 KB

 

 

 

Presentatie

Eerste presentatie SURF-bijeenkomst

550 KB