logoklein

Het ZAP-project is een samenwerkingsproject tussen de Universiteit Twente (UT; gesitueerd in Enschede) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Aan beide universiteiten wordt aan verschillende aspecten van het project gewerkt. Voor een overzicht van de medewerkers aan het project, kies links voor UT of EUR, of klik in de foto op een van de hoofden.

ut_logo eur_logo

Het ZAP-team, Januari 2004

groep_3